Салон
1 Hyundai Tiburon
2 Toyota Matrix
3 Mitsubishi Lancer X
4 Subaru Legacy 2010